THIÊN LONG NHẤT KIẾM - OPEN 20h T5 01/9 - SIÊU PHẨM CÀY CUỐC - DROP CỰC CHẤT - MAX N8, SĂN

    THIÊN LONG NHẤT KIẾM - OPEN 20h T5 01/9 - SIÊU PHẨM CÀY CUỐC - DROP CỰC CHẤT - MAX N8, SĂN

    Bài gửi  by tlbb1234 on Wed Aug 31, 2016 9:24 pm

    [You must be registered and logged in to see this link.] - Thiên Long Nhất Kiếm - Siêu phẩm Cầy Cuốc - Sever ổn định nhất Game Private - Săn đồ vật phẩm miễn phí 100% .!

    - Sever sử dụng đồ chế - Săn là có .!
    - Đua top Test: 14h T3 30/08
    - Đua top Open: 20h T5 01/09

    Thông tin website và hỗ trợ:
    - Trang Chủ : [You must be registered and logged in to see this link.]
    - Đăng Ký : [You must be registered and logged in to see this link.]
    - Dowwload : [You must be registered and logged in to see this link.]
    - Fanpage : [You must be registered and logged in to see this link.]
    Thông tin hỗ trợ Test
    - Test vào game nhận ngay cấp 100 + sét trọng lâu +Long văn 9 + Võ hồn cấp 5 + TK 120
    - Tất cả các vật phẩm tiền tệ đều free
    Thông tin hỗ trợ Open
    - Open tân thủ tạo nhân vật level 15
    - Nhận ngay 1 gitcode gồm 1 băng phách thần châm . 1 cao cấp bảo thạch hợp thành phù , 1 long văn +2 , 1 võ hồn + 10 viên CLD
    - Exp Open : x13
    - Hệ thống thú cưỡi thời trang thuộc tính
    - Phụ bản đồ sộ , Các máp bos ngọc rớt như mưa chỉ cần cày là có
    - Serer không bán ngọc 6 . ko bán cchtp .tất cả đều săn
    Giải thưởng đua top Test: Khởi tạo nhân vật Lv 100
    Tính từ 14h T3 30/8 tới khi có nhân vật đạt cấp 129 đầu tiên
    - Top 1 : 120k Vpoint
    - Top 2 : 110k Vpoint
    - Top 3 : 100k Vpoint
    - Top 4 -10 : 50k Vpoint
    Giải thưởng đua top Open: Khởi tạo level 15
    Tính từ 10h T5 01/9 tới khi có nhân vật đạt cấp 109 đầu tiên
    - Top 1 : 300k DMP + Trọng Lâu Giáp
    - Top 2 : 200k DMP + Trọng Lâu Giới
    - Top 3 : 200k DMP + 1 Pet Boss hình dáng Vip tư chất cực khủng
    - Top 4 -10 : 150k DMP
    Map train, boss và Drop
    - Tân hoàng địa cung 3 : Rơi tân mãng thần phù cấp 7 + huyền hạo ngọc
    - Hậu Hoa Viên + QTVL : Vải bông + bí ngân 8 , Chú văn các loại, Ngọc 5, Cao Cấp HTP, 100 Điểm MP 300 Điểm MP, Huyền Binh Thạch, CCHTP,
    - Ác Tặc : Ngọc 5, Chưởng Cự Yếu Quyết. , Huyền Binh Thạch , phiếu 100 DMP , 300DMP + VB BN 8 .
    - Ác Bá : Ngọc 5, Chú văn các loại ,Tụ Linh Thạch , Long văn+1 , công lực đan+ VB BN 8
    - PMP - YTO - TTS :, Ngọc 5, Thần Binh Phù, Cao Cấp bảo thạch hợp thành phù ,ĐMP 300 điểm ,Chú văn các loại , Long văn+1, Tụ Linh Thạch + huyền binh thạch + vai bông+ bi ngân 8
    - Tứ Tuyệt Trang : Công Lực Đan, Ngọc 5, Huyền Binh Thạch, Thần Binh Phù, ma binh phù , ĐMP 300 +500 điểm, Thất Tịch Đích Hoa Biện , Tiên Vũ , Linh Khí Hoa Biện + thanh tâm đan
    - Xí Nga Vương - Long Quy : Long Văn+1, Võ Hồn, Chú Văn các loại, Kỹ Năng thượng cổ pet,...
    - Cóc huyền vũ đảo + bos thương sơn + võ đi + thảo nguyên , vo hồn , CCHTP, chú văn các loại , ngoc 5
    - Túc Cầu : Vàng , Ngọc 5, Thần Binh Phù, Ma Binh Phù, Phiếu DMP 100 diểm 300 điểm , võ hồn , long văn +1
    - Boss Cổ Mộ : ĐMP 100 diem 300 diem, Ngọc 5, Cao cấp bảo thạch hợp thành phù + vải bông + bí ngân 8
    - Boss Kính Hồ : Ngọc 5, Long Văn, Chú Văn, Thần Binh Phù , ma binh phù
    - Mã Tặc : CLD + chướng cự yếu quyết .
    - Thông Thiên Tháp : VB BN 8 + ngọc 5 - trừu tượng khoán - CLD

    Hình ảnh trong game:

    avatar

    Bài gửi  by tlbb1234 on Thu Sep 01, 2016 9:30 am

    [You must be registered and logged in to see this link.] - Thiên Long Nhất Kiếm - Siêu phẩm Cầy Cuốc - Sever ổn định nhất Game Private - Săn đồ vật phẩm miễn phí 100% .!

    - Sever sử dụng đồ chế - Săn là có .!
    - Đua top Test: 14h T3 30/08
    - Đua top Open: 20h T5 01/09

    Thông tin website và hỗ trợ:
    - Trang Chủ : [You must be registered and logged in to see this link.]
    - Đăng Ký : [You must be registered and logged in to see this link.]
    - Dowwload : [You must be registered and logged in to see this link.]
    - Fanpage : [You must be registered and logged in to see this link.]
    Thông tin hỗ trợ Test
    - Test vào game nhận ngay cấp 100 + sét trọng lâu +Long văn 9 + Võ hồn cấp 5 + TK 120
    - Tất cả các vật phẩm tiền tệ đều free
    Thông tin hỗ trợ Open
    - Open tân thủ tạo nhân vật level 15
    - Nhận ngay 1 gitcode gồm 1 băng phách thần châm . 1 cao cấp bảo thạch hợp thành phù , 1 long văn +2 , 1 võ hồn + 10 viên CLD
    - Exp Open : x13
    - Hệ thống thú cưỡi thời trang thuộc tính
    - Phụ bản đồ sộ , Các máp bos ngọc rớt như mưa chỉ cần cày là có
    - Serer không bán ngọc 6 . ko bán cchtp .tất cả đều săn
    Giải thưởng đua top Test: Khởi tạo nhân vật Lv 100
    Tính từ 14h T3 30/8 tới khi có nhân vật đạt cấp 129 đầu tiên
    - Top 1 : 120k Vpoint
    - Top 2 : 110k Vpoint
    - Top 3 : 100k Vpoint
    - Top 4 -10 : 50k Vpoint
    Giải thưởng đua top Open: Khởi tạo level 15
    Tính từ 10h T5 01/9 tới khi có nhân vật đạt cấp 109 đầu tiên
    - Top 1 : 300k DMP + Trọng Lâu Giáp
    - Top 2 : 200k DMP + Trọng Lâu Giới
    - Top 3 : 200k DMP + 1 Pet Boss hình dáng Vip tư chất cực khủng
    - Top 4 -10 : 150k DMP
    Map train, boss và Drop
    - Tân hoàng địa cung 3 : Rơi tân mãng thần phù cấp 7 + huyền hạo ngọc
    - Hậu Hoa Viên + QTVL : Vải bông + bí ngân 8 , Chú văn các loại, Ngọc 5, Cao Cấp HTP, 100 Điểm MP 300 Điểm MP, Huyền Binh Thạch, CCHTP,
    - Ác Tặc : Ngọc 5, Chưởng Cự Yếu Quyết. , Huyền Binh Thạch , phiếu 100 DMP , 300DMP + VB BN 8 .
    - Ác Bá : Ngọc 5, Chú văn các loại ,Tụ Linh Thạch , Long văn+1 , công lực đan+ VB BN 8
    - PMP - YTO - TTS :, Ngọc 5, Thần Binh Phù, Cao Cấp bảo thạch hợp thành phù ,ĐMP 300 điểm ,Chú văn các loại , Long văn+1, Tụ Linh Thạch + huyền binh thạch + vai bông+ bi ngân 8
    - Tứ Tuyệt Trang : Công Lực Đan, Ngọc 5, Huyền Binh Thạch, Thần Binh Phù, ma binh phù , ĐMP 300 +500 điểm, Thất Tịch Đích Hoa Biện , Tiên Vũ , Linh Khí Hoa Biện + thanh tâm đan
    - Xí Nga Vương - Long Quy : Long Văn+1, Võ Hồn, Chú Văn các loại, Kỹ Năng thượng cổ pet,...
    - Cóc huyền vũ đảo + bos thương sơn + võ đi + thảo nguyên , vo hồn , CCHTP, chú văn các loại , ngoc 5
    - Túc Cầu : Vàng , Ngọc 5, Thần Binh Phù, Ma Binh Phù, Phiếu DMP 100 diểm 300 điểm , võ hồn , long văn +1
    - Boss Cổ Mộ : ĐMP 100 diem 300 diem, Ngọc 5, Cao cấp bảo thạch hợp thành phù + vải bông + bí ngân 8
    - Boss Kính Hồ : Ngọc 5, Long Văn, Chú Văn, Thần Binh Phù , ma binh phù
    - Mã Tặc : CLD + chướng cự yếu quyết .
    - Thông Thiên Tháp : VB BN 8 + ngọc 5 - trừu tượng khoán - CLD

    Hình ảnh trong game:

    avatar

    Bài gửi  by tlbb1234 on Thu Sep 01, 2016 3:24 pm

    - Sever sử dụng đồ chế - Săn là có .!
    - Đua top Test: 14h T3 30/08
    - Đua top Open: 20h T5 01/09
    avatar

    Bài gửi  by tlbb1234 on Thu Sep 01, 2016 9:30 pm

    Giải thưởng đua top Open: Khởi tạo level 15
    Tính từ 10h T5 01/9 tới khi có nhân vật đạt cấp 109 đầu tiên
    - Top 1 : 300k DMP + Trọng Lâu Giáp
    - Top 2 : 200k DMP + Trọng Lâu Giới
    - Top 3 : 200k DMP + 1 Pet Boss hình dáng Vip tư chất cực khủng
    - Top 4 -10 : 150k DMP
    avatar

    Bài gửi  by Sponsored content


      Hôm nay: Thu Mar 22, 2018 5:24 am